ul. Lubichowska 139, Starogard Gdański 83-200

Centrale telefoniczne

Zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania oraz sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji). Przykładowy schemat centrali: