ul. Lubichowska 139, Starogard Gdański 83-200

Kontrola dostępu i RCP

System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

  • odcisk linii papilarnych
  • tagi RFID
  • tablice rejestracyjne pojazdów
  • piloty radiowe

System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika na strefę. Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez system kontroli dostępu mogą być: drzwi z zamkiem elektronicznym, rygle, bramki, szlabany, bramy przesuwne. Cechy systemu kontroli dostępu:

  • pełna kontrola nad obecnością użytkownika w strefach systemu
  • identyfikacja elektroniczna użytkownika
  • zrzut na bieżąco zdarzeń występujących w obrębie systemu
  • sterowanie zaporami
  • podsystem anty-pass-back

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy (RCP) jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika. Urządzenia do kontroli dostępu dość często posiadają możliwość rejestracji czasu pracy. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu). Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Producenci dostarczają do produkowanych przeze siebie urządzeń oprogramowanie, dzięki któremu możliwa jest konfiguracja systemu kontroli dostępu. Służy ono nie tylko do konfigurowania, ale także do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci prostych raportów.Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to można określić kto, kiedy i jak długo pracował.

Na rynku istnieją też urządzenia, które fizycznie podbijają kartę pracownika przy wejściu do firmy (analogicznie do kasowania biletów). Na takim dokumencie widać dokładnie, którego dnia, o której godzinie dana osoba weszła i wyszła z pracy. Innym kolorem zaznaczane są spóźnienia i przedwczesne wyjścia.

Przykładowy schemat: